אגודת צער בעלי חיים בישראל

מאז הקמתה בשנת 1927, אגודת צער בעלי חיים בישראל פועלת למניעת צער וסבל מבעלי החיים ולקידום זכויותיהם ורווחתם

אגודת צער בעלי חיים בישראל, שנוסדה בשנת 1927, היא הארגון הוותיק ביותר בארץ בתחום רווחת בעלי החיים וזכויותיהם, ומטרתה העיקרית הנה מניעת צער וסבל מבעלי החיים. האגודה היא עמותה ללא כוונות רווח (מלכ"ר), המנוהלת על ידי ועד מתנדבים, וחשבונותיה נמצאים תחת ביקורת של רואה חשבון ורשם העמותות.

אגודת צער בעלי חיים בישראל מציעה מגוון שירותים, וביניהם: קליטת בעלי חיים נטושים ומציאת בתים מאמצים, מרפאה וטרינרית, שירותי פנסיון לחיות מחמד ומחלקה לחינוך להומאניות, המעבירה פעילויות חינוכיות לקבוצות מכל הגילים והמגזרים. עוד פועלת האגודה במישור הפרלמנטרי באמצעות מחלקה משפטית שמטפלת בתלונות ומקדמת חוקים לרווחת בעלי החיים.

על פי מדיניות האגודה, שעריה פתוחים בכל עת בפני כל בעל חיים הזקוק למקלט ולהגנה. בנוסף, מתוך ניסיונה רב השנים יצרה האגודה תהליך הנקרא "אימוץ אחראי", שמטרתו התאמה בין המאמץ לבעל החיים, כדי שבעל החיים יגדל בביתו החדש במשך כל ימי חייו. כל הכלבים והחתולים הנמסרים לאימוץ באגודה עוברים עיקור או סירוס. עקרונות אלו נקבעו במטרה לצמצם התרבות בלתי מבוקרת ולהפחית את מספר בעלי החיים המשוטטים, וזאת מתוך מחויבות למנוע מהם סבל.

בבית המחסה הראשון של האגודה, שהוקם בסיוע השלטונות הבריטיים ברחוב סלמה בתל אביב, טופלו בעיקר סוסים, חמורים וגמלים, אשר שימשו כבהמות משא וננטשו בחוליים ובזקנתם. בעשורים הראשונים לקיומה של האגודה נתפשו בעלי חיים כמו כלבים וחתולים כאיום פיזי ובריאותי בקרב הציבור. בעקבות שינויים באקלים החברתי והכלכלי בארץ, נהפך המנהג לגדל חיות מחמד למקובל ולפופולרי, אולם האגודה עדיין מתמודדת מדי יום עם תופעות כגון נטישה, הזנחה, התעללות ומצבי מצוקה שונים שאליהם נקלעים בעלי חיים מסוגים שונים.

בהיותה הגוף המרכזי בישראל שפעל למען הכרה בזכויות בעלי החיים, בצורכיהם וברווחתם, במשך שנים ארוכות היוותה האגודה שופר יחידי לבעלי החיים, שאינם יכולים להשמיע את קולם, וסללה את הדרך לארגונים נוספים. האגודה היתה חלוצה בהעלאת נושא רווחת בעלי החיים למודעות הציבור, כמו גם במאבקיה בהתאכזרות, בהתעללות ובניצול בעלי חיים בתחומי המחקר והחינוך ובתעשיות המזון, הבידור והאופנה. בכל הנוגע לצמצום ההתרבות הבלתי מבוקרת של כלבים ושל חתולים, היתה האגודה פורצת דרך, כאשר כבר בשנות השישים של המאה הקודמת הובילה מדיניות עיקור וסירוס.

בשנת 1992 עברה האגודה למשכנה הנוכחי ברחוב הרצל בתל אביב, בו חוסים מאות בעלי חיים מסוגים שונים. האגודה מספקת את שירותיה המגוונים שבעה ימים בשבוע, ולאחר שעות הפעילות המקום מאויש 365 ימים בשנה כדי להבטיח את שלומם של בעלי החיים ולתת מענה מיידי במקרה הצורך ובשעת חירום.

פעילותה הענפה ורבת השנים של האגודה מתאפשרת הודות לתרומות. תודתנו העמוקה נתונה לכל התורמים על רוחב לבם ועל נדיבותם, לכל המתנדבים המהווים שותפים לדרך ולחברים המוכרים שמסייעים לנו בפעילותנו.

מטרות ומדיניות

אגודת צער בעלי חיים בישראל פועלת למען רווחת בעלי החיים, לקידום זכויותיהם ולמניעת צער וסבל.

– שערי האגודה פתוחים תמיד בפני כל בעל חיים הזקוק למקלט ולהגנה.

– האגודה פועלת למצוא בית חם ואוהב לבעלי החיים שנמסרו לבית המחסה, תוך התאמת בעל החיים לבעלים והדגשת האחריות והמחויבות הכרוכות בגידולו.

– האגודה דוגלת במדיניות עיקור וסירוס, מעודדת את הציבור לסרס ולעקר חיות מחמד ומקדמת את הנושא באמצעות ייזום חוקים. כל הכלבים והחתולים נמסרים לבעליהם רק לאחר עיקור או סירוס תמורת תרומה, וזאת במטרה לצמצם את ההתרבות הבלתי מבוקרת ואת סבלם של בעלי חיים נטושים ומשוטטים.

– מתקני האגודה הנם ברמת התקן המקובלת והמומלצת על ידי אנשי מקצוע ואקדמיה המומחים בתחומים אלו.

– האגודה שותפה למאבקים נגד התאכזרויות והתעללויות בבעלי חיים.

– האגודה מקדמת את מטרותיה ומפיצה מסרים בנושאי אהבת החי ורווחת בעלי חיים בפלטפורמות שונות ומפעילה את המחלקה לחינוך להומאניות, השמה דגש על חינוך הדור הצעיר.