פדיון כפרות בצדקה – מצווה כפולה

הרב שלמה אבינר מצטרף לקמפיין האגודה נגד מנהג הכפרות וקורא לציבור להמירו במתן צדקה

כמו בכל ראש השנה, גם השנה יוצאת אגודת צער בעלי חיים בישראל בקמפיין, שמטרתו העלאת מודעות הציבור להמרת מנהג הכפרות ושחיטת התרנגולים במתן צדקה. במסגרת הקמפיין תעלה האגודה את הנושא אל סדר היום הציבורי באמצעי התקשורת, ומתנדבים ייצאו אל השווקים השונים, ייחלקו לעוברים ושבים עלוני מידע בצירוף מכתב שכתב הרב שלמה אבינר עבור האגודה, וינסו לשכנעם להמיר את מנהג הכפרות במתן צדקה.

כאמור, מי שהצטרף לקריאה זו של האגודה הוא הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים והרב הראשי של היישוב בית אל. הרב אבינר נאות להצטלם ואף כתב מכתב מפורט בנושא העדיפות לפדיון הכפרות בצדקה. לדבריו, אין כל סיבה להתאכזר אל התרנגול, שהרי איך עושים מצווה על ידי דבר שהוא לא טוב? הרב מצטט רבנים שונים שיצאו כנגד מנהג השחיטה ומסכם במכתבו: "כיוון שלא מדובר בחובה גמורה אלא במנהג, ולאור בעיות כשרות וצער בעלי חיים, ולאור דברי כל רבותינו שהובאו לעיל, יש להמליץ ולהעדיף לעשות כפרות על ידי כסף ולקיים מצווה גדולה לפרנס עניים. וכבר אמרו חז"ל 'צדקה תציל ממוות'.

מנהג הכפרות, הנערך בעשרת ימי תשובה או בבוקר השכם של ערב יום כיפור, נועד לכפר על חטאי האדם באמצעות שחיטה של תרנגולים. התרנגולים, אשר משמשים לכפרה, מגודלים בצפיפות גדולה מאוד. הם מובלים לעורכי המנהג בתנאים קשים, לעתים קרובות נאלצים להמתין שעות ארוכות ללא אוכל ומים עד לשחיטתם, ולאחר השחיטה חלקם ממשיכים לגסוס ולפרפר בייסורים עד למותם.

מקור המנהג, שהיה נפוץ כבר במאה השישית, בא כתחליף לטקס הכפרה באמצעות השעיר שהיה נהוג בבית המקדש. במהלך השנים נתגלעו מחלוקות הלכתיות בנוגע לשחיטת התרנגולים, ופוסקים שונים (ביניהם הרשב"א, רבי יוסף קראו בעל שולחן ערוך, הרמב"ן ואחרים) הביעו התנגדות למעשה זה, וביקשו להחליף אותו במתן צדקה לעניים או בשימוש בצמחים.