אכזריות לשמה

פעילותנו המואצת להפסקת סבלן של בהמות המשא נמשכת. סוסה נוספת חולצה ממעניה לאחר שקרסה על רכב במרכז תל אביב

הבוקר בשעה 11:00 התקבלה קריאת עזרה דחופה במשרדי האגודה על אודות סוסה רתומה לעגלה שקרסה באמצע רחוב
המלך ג'ורג' בתל אביב על רכב וגרמה להתקהלות רבה סביבה. אנשי האגודה הזעיקו את המשטרה את המחלקה הווטרינרית של עיריית תל אביב ויצאו למקום.

העמסת הסוסה לקרון לוותה בקשיים רבים ולאחר כשעה של ניסיונות הצליחו פקחי המחלקה הווטרינרית להעלות את האומללה לקרון ההובלות. הסוסה הגיעה לאורוות האגודה כשהיא שבר כלי, במלוא מובן המילה – רזה להחריד, מיובשת, פצועה וחבולה ברוב חלקי גופה וסובלת מקוליק.

שבר כלי - רזה להחריד, מיובשת ,פצועה וחבולה ברוב חלקי גופה
שבר כלי – רזה להחריד, מיובשת ,פצועה וחבולה ברוב חלקי גופה

רופאת האגודה העניקה לה עזרה ראשונה ולמקום הוזעקה וטרינרית הסוסים ד"ר תמי סיניבר. הסוסה קיבלה זריקת משככי כאבים, עירוי נוזלים ושטיפות קיבה. במשך שעות ארוכות טיפלו תמי ואנשי האגודה בסוסה ואז הוחלט להעביר אותה לטיפול יסודי בבית החולים הווטרינרי בבית דגן למחלקת הסוסים בניהולו של ד"ר אמיר, שהסכים לקבל את הסוסה ולטפל בה במחיר מיוחד מאוד. כעת נמצאת הסוסה תחת השגחה צמודה.

אנו רוצים להודות לכל השותפים למבצע – למחלקה הווטרינרית של עיריית תל אביב, למשטרת ישראל, למדווחת שהתקשרה איתנו, לד"ר תמי סיניבר ולד"ר אמיר.