רשויות מקומיות אנא קבלו אחריות – חיי הגוזלים בידיכם!

פעולות גיזום וכריתת עצים ושיחים באביב ותחילת הקיץ קוטלות מדי שנה את חייהם של אלפי גוזלים חסרי ישע.

הצמחייה היא חלק חשוב ובלתי נפרד מהטבע ואתם (הרשויות) מבצעים עבודות גיזום מטעמי בטיחות הציבור ומשיקולי נוף ובריאות העצים. הציפורים הן חלק בלתי נפרד מהטבע בכלל ומעולם הצומח בפרט.

הן מסתתרות בין הענפים, ניזונות מהפירות, מחסלות חרקים ומקננות בצמרות העצים.לכן, האחריות היא שלכם, הרשויות המקומיות.

אנא עבדו בשיקול דעת המתחשב בקינון הציפורים ואם צריך, היעזרו בחובבי הטבע ביישוב שלכם בכדי שיתריעו בפניכם על הימצאותם של קינים, למניעת הפגיע בגוזלים ובהוריהם!

להלן המסמך המלא של רשות הטבע והגנים: