הצעת חוק לעיקור וסירוס בעלי חיים

אגודת צער בעלי חיים בישראל עוזרת לקדם חקיקה לטובת בעלי חיים המבויתים ולצמצום התרבותם באמצעות ניתוחי עיקור וסירוס

בקרוב תעלה לדיון בוועדת החינוך בכנסת הצעת החוק של ח"כ גלעד ארדן וח"כ רונית תירוש בנושא קידום המודעות והסבסוד לעיקור וסירוס. עיקרי הצעת החוק: שר החקלאות יקצה כ-4 מיליון ש"ח בכל שנה לצורך טיפול בצמצום ההתרבות של בעלי חיים מבויתים באמצעות מודעות, פרסום, בניית מתודה מסודרת וסבסוד עיקורים וסירוסים.

החוק חשוב לנו מאוד, משום שלפני כחודשיים נפלה הצעת חוק דומה מאוד בגלל שהדתיים השיגו רוב בוועדה ולשיטתם לפי ההלכה אין לסרס בעלי חיים. אחת הבעיות שבהן אנו נתקלים היא חוסר מודעות של הציבור ושל המחוקקים לבעיית ההתרבות הבלתי מבוקרת.

הצעתם של חברי הכנסת גלעד ארדן ורונית תירוש עוסקת באחריות המדינה לצמצום התרבות בעלי החיים המבויתים בישראל. הצעה זאת היא אבן פינה במה שהאגודה מקווה שיהפוך למערכת יעילה של תקצוב ממשלתי נכון ויעיל, שיביא בסופו של דבר לצמצום מהותי בכמות בעלי החיים המבויתים שאין להם בית מאמץ. יש לציין את הירתמות שר החקלאות שמוכן להעמיד תקציב נאות לצורך קידום העניין.

בעל חיים מבוית לא יכול לשרוד ללא בני אדם. חתול או כלב הם בעלי חיים שבויתו לפני אלפי שנים וכתוצאה מכך איבדו את היכולת (או שהיא נחלשה בצורה משמעותית) לצוד מזון בעצמם ולשרוד. כמו כן, בעלי חיים אלו לא התפתחו מבחינה אבולוציונית בהתאם לשינויים שחלו במבני מגורי האדם. בעוד האדם יודע להתמודד עם צפיפות, ביוב, מחלות מדבקות והסכנה שבדרכים, בעלי החיים אינם מחוסנים בפני מחלות שפוגעות בהם ומועברות בקלות בשל הצפיפות שבה הם חיים בעיר. הם אינם יודעים להתמודד עם מכוניות נוסעות והם חשופים למגוון זיהומים שהטבע לא צייד אותם במנגנונים שכנגד. על מנת לסבר את האוזן, פעולה תברואתית אסתטית פשוטה של האדם בעיר, כגון הטמנת פחי אשפה ציבוריים בבורות סגורים באדמה, תביא לתמותה המונית מרעב של חתולים. כמו כן, חתולים וכלבים סובלים מצימאון בשל חוסר במקורות מים פתוחים בישובים.

כיום ננטשים בישראל בכל שנה לפי הערכות רבבות של בעלי חיים. מספר זה גדול בהרבה מכמות האנשים והמשפחות שמוכנים לאמץ בעל חיים. התוצאות הן התפוצצות אוכלוסין במכלאות, שמובילה להמתות חסד או כמות הולכת וגדלה של חתולים וכלבים שמושלכים לרחוב ומוצאים שם את מותם.

הפתרון המוצע: לפי עו"ד עידן אבוהב מאגודת צער בעלי חיים בישראל – מתודה ברורה של עיקור וסירוס חתולים וכלבים, שתונהג על ידי רשות ממשלתית שתעודד עיקור וסירוס, תיצור מודעות לבעיה ותנהל מעקב לגבי הצלחת או אי הצלחת המסלול שנבחר.

אז איפה הבעיה? הצעת החוק של ארדן ותירוש כבר הועלתה לדיון ונדחתה במליאת הכנסת בעקבות התנגדותם של חברי המפלגות הדתיות והחרדיות. העיקור והסירוס נחשבים לאסורים בקרב חלק מהרבנים שתומכים בגישה הלכתית נוקשה. משום מה קיימות גם גישות אחרות בהלכה, ברם חברי הכנסת בחרו להתעלם מהן.

הצעת החוק נוסחה מחדש והועלתה שוב לדיון. הפעם היא צלחה את משוכת הקריאה הטרומית והיא עתידה להיות נדונה בוועדת החינוך של הכנסת בשבועות הקרובים. קיים סיכון ששוב יתנגדו חברי הכנסת הדתיים (שמהווים חלק לא מבוטל מהוועדה) להצעת החוק בשל נימוק הלכתי.

אז מה עושים? עו"ד אבוהב מציע לא לשבת ולקטר נגד הדתיים. יש לעשות מעשה למען בעלי החיים – נכנסים לאתר ועדת החינוך דרך אתר הכנסת או דרך גוגל, בוחרים מספר חברי כנסת ושולחים אליהם מייל או פקס שיחזק את ידיהם לתמוך בחוק המוצע. המייל צריך להיות מנומס ולא מתלהם. צירוף תמונה של בע"ח סובל ברחוב לא תזיק.