בע"ח יימסרו לאימוץ כשהם מעוקרים או מסורסים

תקנה חדשה מחייבת ארגונים ורשויות מקומיות למסור לאימוץ כלבים וחתולים מעוקרים ומסורסים. התהליך החל בהצעת חוק שיזמה האגודה

לאחר מאבק של שנים שהחל ביוזמת אגודת צער בעלי חיים בישראל, תקנה חדשה מחייבת את כל ארגוני בעלי חיים והכלביות העירוניות למסור לאימוץ כלבים וחתולים לאחר שעברו עיקור או סירוס וקיבלו חיסונים, וכלבים שנושאים על גופם שבב אלקטרוני. התקנה, שהוגשה על ידי משרד החקלאות במסגרת תיקון לתקנות צער בעלי חיים, קיבלה היום את אישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. תיקון זה הוא צעד חשוב בקידום רווחת בעלי החיים בישראל וכעת אנו מקווים כי הוא יזכה לאכיפה מסודרת.

לפני ארבע שנים החלה אגודת צער בעלי חיים בישראל לעבוד על יוזמה זו במטרה לצמצם את מספר הכלבים והחתולים הנטושים ואת סבלם, והעבירה הצעה מסודרת לחברי כנסת. על פי מדיניות האגודה, כבר עשרות שנים אנו מוסרים לאימוץ בעלי חיים מעוקרים ומסורסים בלבד והתקנה החדשה למעשה מאמצת את מדיניות האגודה ומחייבת את כל הארגונים והכלביות לפעול באופן דומה. למרות שחשיבות עיקור וסירוס כלבים וחתולים הוא אחד הנושאים המוסכמים על כל הנוגעים בדבר, עמותות וכלביות רבות מוסרות בעלי חיים לא מעוקרים/מסורסים, לעתים תמורת סל אימוץ נמוך יותר, והתוצאה היא התרבות בלתי מבוקרת וסבל רב.

אגודת צער בעלי חיים בישראל פועלת שנים רבות במישור הפרלמנטרי, והתקנה החדשה היא המשך ישיר לחוק נוסף שיזמה האגודה שעבר לפני כמה שנים, לפיו על בעלים של כלבים לא מסורסים או מעוקרים לשלם אגרה שנתית גבוהה יותר, וזאת במטרה לעודד אותם לעקר או לסרס את כלביהם.