אומרים לא לרצח הזאבים

חתמו על עצומה המתנגדת להריגת זאבים ולמענקים הכספיים שנותן משרד החקלאות למגדלי הבקר והצאן שיצודו אותם

אגודת צער בעלי חיים בישראל קוראת לציבור אוהבי הטבע ובעלי החיים להצטרף אליה למחאה כנגד מדיניות משרד החקלאות שמממן הרג של זאבים וזאת בתיאום ובהסכמת רשות הטבע והגנים.

המדינה מציעה מענק כספי למגדלי בקר וצאן שיירו בזאבים כדי למנוע טריפות. המענק מסתכם ב–2,000 שקל עבור זאב בוגר ו–500 שקלים עבור גור. תגמול הציבור על הרג חיות הוא נוראי, אכזרי ולא מוסרי.

ההרג השיטתי יביא לדילול מסוכן ועלול אף לגרום לחיסול של הזאבים בטבע.

אנו קוראים למשרד החקלאות ולרשות שמורות הטבע להפסיק לממן הרג של זאבים בטבע ולחשוב על פתרונות הומאניים ועל הגנות יצירתיות למרעה הצאן והבקר.

היכנסו לעמוד העצומה, חתמו עליה ואמרו איתנו לא לרצח שיטתי של חיות בר! 

 

צילום: depositstockphotos