קיארה – כלבה לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל – צילום אבי לוין

קיארה - כלבה לאימוץ - אגודת צער בעלי חיים בישראל - צילום אבי לוין

קיארה - כלבה לאימוץ - אגודת צער בעלי חיים בישראל - צילום אבי לוין

קיארה – כלבה לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל – צילום אבי לוין