מינימי – כלב לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל

מינימי – כלב לאימוץ - אגודת צער בעלי חיים בישראל

מינימי – כלב לאימוץ - אגודת צער בעלי חיים בישראל

מינימי – כלב לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל