מודעות לפרסום האירוע נתלו ברחבי בית הספר

מודעות לפרסום האירוע נתלו ברחבי בית הספר

מודעות לפרסום האירוע נתלו ברחבי בית הספר

מודעות לפרסום האירוע נתלו ברחבי בית הספר