ציון במקום בו נמצא באפיסת כוחות כשהוא אינו מסוגל לעמוד על רגליו

ציון במקום בו נמצא באפיסת כוחות כשהוא אינו מסוגל לעמוד על רגליו

ציון במקום בו נמצא באפיסת כוחות כשהוא אינו מסוגל לעמוד על רגליו

ציון במקום בו נמצא באפיסת כוחות כשהוא אינו מסוגל לעמוד על רגליו