החתולה סימונה אומצה על ידי רותם אשכנזי מחברת איטרניטי ויצאה לביתה החדש לאחר שעברה ניתוח עיקור

החתולה סימונה אומצה על ידי רותם אשכנזי מחברת איטרניטי ויצאה לביתה החדש לאחר שעברה ניתוח עיקור

החתולה סימונה אומצה על ידי רותם אשכנזי מחברת איטרניטי ויצאה לביתה החדש לאחר שעברה ניתוח עיקור

החתולה סימונה אומצה על ידי רותם אשכנזי מחברת איטרניטי ויצאה לביתה החדש לאחר שעברה ניתוח עיקור