ספיר ינקו, יו"ר מועצת התלמידים בבית הספר

ספיר ינקו, יו"ר מועצת התלמידים בבית הספר

ספיר ינקו, יו"ר מועצת התלמידים בבית הספר

ספיר ינקו, יו"ר מועצת התלמידים בבית הספר