עריף ביום בו נקלט באגודה, רזה ובמצב בריאותי ירוד

עריף ביום בו נקלט באגודה, רזה ובמצב בריאותי ירוד

עריף ביום בו נקלט באגודה, רזה ובמצב בריאותי ירוד

עריף ביום בו נקלט באגודה, רזה ובמצב בריאותי ירוד