במחצבה נמצאו עשרות גורים וכלבים בוגרים נטושים במצב קשה

במחצבה נמצאו עשרות גורים וכלבים בוגרים נטושים במצב קשה

במחצבה נמצאו עשרות גורים וכלבים בוגרים נטושים במצב קשה

במחצבה נמצאו עשרות גורים וכלבים בוגרים נטושים במצב קשה