"הם שכבו שם שעות בגשם ולא הפסיקו לרעוד מקור",

"הם שכבו שם שעות בגשם ולא הפסיקו לרעוד מקור"

"הם שכבו שם שעות בגשם ולא הפסיקו לרעוד מקור",

"הם שכבו שם שעות בגשם ולא הפסיקו לרעוד מקור",