בעלים שאינם מעקרים ומסרסים את חיות המחמד שלהם מתקשים למצוא בתים מאמצים לגורים שנולדים בביתם

בעלים שאינם מעקרים ומסרסים את חיות המחמד שלהם מתקשים למצוא בתים מאמצים לגורים שנולדים בביתם

בעלים שאינם מעקרים ומסרסים את חיות המחמד שלהם מתקשים למצוא בתים מאמצים לגורים שנולדים בביתם