סייכו ביום קליטתו באורווה – אגרסיבי, מפוחד וסובל מכאבים עזים

סייכו ביום קליטתו באורווה - אגרסיבי, מפוחד וסובל מכאבים עזים

סייכו ביום קליטתו באורווה - אגרסיבי, מפוחד וסובל מכאבים עזים

סייכו ביום קליטתו באורווה – אגרסיבי, מפוחד וסובל מכאבים עזים