באפי, טרייר מעורב בן חצי שנה, נמסר לאגודה בעקבות נסיעת בעליו לחו"ל

באפי, טרייר מעורב בן חצי שנה, נמסר לאגודה בעקבות נסיעת בעליו לחו"ל

באפי, טרייר מעורב בן חצי שנה, נמסר לאגודה בעקבות נסיעת בעליו לחו"ל

באפי, טרייר מעורב בן חצי שנה, נמסר לאגודה בעקבות נסיעת בעליו לחו"ל