חברי הכנסת נתן שרנסקי ויולי אדלשטיין עם יו"ר האגודה הילדה פרידשטיין

חברי הכנסת נתן שרנסקי ויולי אדלשטיין עם יו"ר האגודה הילדה פרידשטיין

חברי הכנסת נתן שרנסקי ויולי אדלשטיין עם יו"ר האגודה הילדה פרידשטיין

חברי הכנסת נתן שרנסקי ויולי
אדלשטיין עם יו"ר האגודה הילדה פרידשטיין