גילת אנקורי, שאימצה מהאגודה את ג'ולי ונינה לפני עשר שנים, מקבלת תעודת הוקרה מיו"ר האגודה הילמה שמושקוביץ

גילת אנקורי, שאימצה מהאגודה את ג'ולי ונינה לפני עשר שנים, מקבלת תעודת הוקרה מיו"ר האגודה הילמה שמושקוביץ

גילת אנקורי, שאימצה מהאגודה את ג'ולי ונינה לפני עשר שנים, מקבלת תעודת הוקרה מיו"ר האגודה הילמה שמושקוביץ

גילת אנקורי, שאימצה מהאגודה את ג'ולי ונינה לפני עשר שנים, מקבלת תעודת הוקרה מיו"ר האגודה הילמה שמושקוביץ