כלבים משוטטים

כלבים משוטטים	- אגודת צער בעלי חיים בישראל