מימין: יו"ר אגודת צער בעלי חיים בישראל – הגברת הילמה שמושקוביץ, נשיאת PETA – הגב' אינגריד א. ניוקרק, יו"ר האגודה לשעבר – הגב' הילדה פרידשטיין

מימין: יו"ר אגודת צער בעלי חיים בישראל - הגברת הילמה שמושקוביץ, נשיאת PETA - הגב' אינגריד א. ניוקרק, יו"ר האגודה לשעבר - הגב' הילדה פרידשטיין

מימין: יו"ר אגודת צער בעלי חיים בישראל - הגברת הילמה שמושקוביץ, נשיאת PETA - הגב' אינגריד א. ניוקרק, יו"ר האגודה לשעבר - הגב' הילדה פרידשטיין

מימין: יו"ר אגודת צער בעלי חיים בישראל – הגברת הילמה שמושקוביץ, נשיאת PETA – הגב' אינגריד א. ניוקרק, יו"ר האגודה לשעבר – הגב' הילדה פרידשטיין