נעמה עם כלבתה לייני: בגיל חודש וחצי ובגיל עשרה חודשים.

נעמה עם כלבתה לייני: בגיל חודש וחצי ובגיל עשרה חודשים.

נעמה עם כלבתה לייני: בגיל חודש וחצי ובגיל עשרה חודשים.

נעמה עם כלבתה לייני: בגיל חודש וחצי ובגיל עשרה חודשים.