הבדל משמעותי: הכלב חבר בגיל 3 חודשים ובגיל שנתיים.

הבדל משמעותי: הכלב חבר בגיל 3 חודשים ובגיל שנתיים.

הבדל משמעותי: הכלב חבר בגיל 3 חודשים ובגיל שנתיים.

הבדל משמעותי: הכלב חבר בגיל 3 חודשים ובגיל שנתיים.