התלמידים הוציאו את הכלבים לטיול ושיחקו אתם

התלמידים הוציאו את הכלבים לטיול ושיחקו אתם

התלמידים הוציאו את הכלבים לטיול ושיחקו אתם

התלמידים הוציאו את הכלבים לטיול ושיחקו אתם