רגלה של טרי קובעה למשך שישה שבועות בהם שהתה במרפאת האגודה להשגחה רפואית

רגלה של טרי קובעה למשך שישה שבועות בהם שהתה במרפאת האגודה להשגחה רפואית

רגלה של טרי קובעה למשך שישה שבועות בהם שהתה במרפאת האגודה להשגחה רפואית

רגלה של טרי קובעה למשך שישה שבועות בהם שהתה במרפאת האגודה להשגחה רפואית