ג'אז – כלב לאימוץ – דין מירושניקוב מעודד אימוץ כלבים – אגודת צער בעלי חיים בישראל

דין מירושניקוב מעודד אימוץ כלבים - אגודת צער בעלי חיים בישראל

ג'אז - כלב לאימוץ - דין מירושניקוב מעודד אימוץ כלבים - אגודת צער בעלי חיים בישראל

ג'אז – כלב לאימוץ – דין מירושניקוב מעודד אימוץ כלבים – אגודת צער בעלי חיים בישראל