ביל עם הגעתו לאגודה (משמאל) ולאחר שיקומו (מימין)

ביל עם הגעתו לאגודה (משמאל) ולאחר שיקומו (מימין)

ביל עם הגעתו לאגודה (משמאל) ולאחר שיקומו (מימין)

ביל עם הגעתו לאגודה (משמאל) ולאחר שיקומו (מימין)