חיים צינוביץ' – אגודת צער בעלי חיים בישראל

באירוע האימוץ "קחו אותי הביתה" שהתקיים באגודה. 2004

חיים צינוביץ' - אגודת צער בעלי חיים בישראל

חיים צינוביץ' – אגודת צער בעלי חיים בישראל