מנחם הורוביץ – צילום באגודה לסדרת הכתבות "שווה בדיקה" – תוכנית חיסכון – אגודת צער בעלי חיים בישראל

מנחם הורוביץ - צילום באגודה לסדרת הכתבות "שווה בדיקה" - תוכנית חיסכון - אגודת צער בעלי חיים בישראל

מנחם הורוביץ – צילום באגודה לסדרת הכתבות "שווה בדיקה" – תוכנית חיסכון – אגודת צער בעלי חיים בישראל