הצעת חוק ביוזמת האגודה תעלה לקריאה שנייה ושלישית בכנסת

הצעת חוק ביוזמת האגודה תעלה לקריאה שנייה ושלישית בכנסת

הצעת חוק ביוזמת האגודה תעלה לקריאה שנייה ושלישית בכנסת

הצעת חוק ביוזמת האגודה תעלה לקריאה שנייה ושלישית בכנסת