בזוקה מקבל טיפול במרפאה הווטרינרית של האגודה

בזוקה מקבל טיפול במרפאה הווטרינרית של האגודה

בזוקה מקבל טיפול במרפאה הווטרינרית של האגודה

בזוקה מקבל טיפול במרפאה הווטרינרית של האגודה