כלבים וחתולים ימסרו לאימוץ רק לאחר שעברו ניתוח עיקור או סירוס

כלבים וחתולים ימסרו לאימוץ רק לאחר שעברו ניתוח עיקור או סירוס

כלבים וחתולים ימסרו לאימוץ רק לאחר שעברו ניתוח עיקור או סירוס

כלבים וחתולים ימסרו לאימוץ רק לאחר שעברו ניתוח עיקור או סירוס