הצעה-לתוכנית-פעולה-למניעת-צער-מכלבים-משוטטים-בישראל