סוס אומלל שהיה רתום לעגלה עמוסת ברזלים

סוס אומלל שהיה רתום לעגלה עמוסת ברזלים

סוס אומלל שהיה רתום לעגלה עמוסת ברזלים

סוס אומלל שהיה רתום לעגלה עמוסת ברזלים