הסוסה קרסה ולא היה להרימה שוב על רגליה

הסוסה קרסה ולא היה להרימה שוב על רגליה

הסוסה קרסה ולא היה להרימה שוב על רגליה

הסוסה קרסה ולא היה להרימה שוב על רגליה