ביסלי באורוות האגודה – סובל מפצעים ברגל ומתקשה ללכת

ביסלי באורוות האגודה - סובל מפצעים ברגל ומתקשה ללכת

ביסלי באורוות האגודה - סובל מפצעים ברגל ומתקשה ללכת

ביסלי באורוות האגודה – סובל מפצעים ברגל ומתקשה ללכת