יו"ר האגודה הילמה שמושקוביץ ושגריר מצרים בישראל ד"ר מוחמד עורפי

יו"ר האגודה הילמה שמושקוביץ ושגריר מצרים בישראל ד"ר מוחמד עורפי

יו"ר האגודה הילמה שמושקוביץ ושגריר מצרים בישראל ד"ר מוחמד עורפי

יו"ר האגודה הילמה שמושקוביץ ושגריר מצרים בישראל ד"ר מוחמד עורפי