מעורב זה גזעי, 1991

מעורב זה גזעי, 1991

מעורב זה גזעי, 1991