ילדי קייטנת "בית הגלגלים" מירושלים התארחו באגודה

ילדי קייטנת "בית הגלגלים" מירושלים התארחו באגודה

ילדי קייטנת "בית הגלגלים" מירושלים התארחו באגודה

ילדי קייטנת "בית הגלגלים" מירושלים התארחו באגודה