זהר ברק מתנדבת באגודה במסגרת פרויקט "התנדבות בנות מצווה"

זהר ברק מתנדבת באגודה במסגרת פרויקט "התנדבות בנות מצווה"

זהר ברק מתנדבת באגודה במסגרת פרויקט "התנדבות בנות מצווה"

זהר ברק מתנדבת באגודה במסגרת פרויקט "התנדבות בנות מצווה"