לידור קלעי (מימין) ואופק ארדיטי (משמאל)

לידור קלעי (מימין) ואופק ארדיטי (משמאל)

לידור קלעי (מימין) ואופק ארדיטי (משמאל)

לידור קלעי (מימין) ואופק ארדיטי (משמאל)