בריא וחיוני למרות העיוורון החלקי. הפצע ברגלו החלים לגמרי

בריא וחיוני למרות העיוורון החלקי. הפצע ברגלו החלים לגמרי

בריא וחיוני למרות העיוורון החלקי. הפצע ברגלו החלים לגמרי

בריא וחיוני למרות העיוורון החלקי. הפצע ברגלו החלים לגמרי