אלכס ביום בו הגיע לאורווה – מעט רזה ומבוהל, שהה בתא רוב הזמן בגלל הפציעה ברגלו

אלכס ביום בו הגיע לאורווה - מעט רזה ומבוהל, שהה בתא רוב הזמן בגלל הפציעה ברגלו

אלכס ביום בו הגיע לאורווה - מעט רזה ומבוהל, שהה בתא רוב הזמן בגלל הפציעה ברגלו

אלכס ביום בו הגיע לאורווה – מעט רזה ומבוהל, שהה בתא רוב הזמן בגלל הפציעה ברגלו