שבר כלי – רזה להחריד, מיובשת ,פצועה וחבולה ברוב חלקי גופה