הכלבים בשדה התעופה. צילום: איליה ויינר

הכלבים בשדה התעופה. צילום: איליה ויינר

הכלבים בשדה התעופה. צילום: איליה ויינר

הכלבים בשדה התעופה. צילום: איליה ויינר