באפי – כלבה לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל – צילום: רעי סולש

באפי - כלבה לאימוץ - אגודת צער בעלי חיים בישראל - צילום: רעי סולש

באפי - כלבה לאימוץ - אגודת צער בעלי חיים בישראל - צילום: רעי סולש

באפי – כלבה לאימוץ – אגודת צער בעלי חיים בישראל – צילום: רעי סולש