ירדנה ארזי עם טיקו, פינצ'ר מעורב בן שמונה חודשים, שממתין באגודה לבית חם

ירדנה ארזי עם טיקו, פינצ'ר מעורב בן שמונה חודשים, שממתין באגודה לבית חם

ירדנה ארזי עם טיקו, פינצ'ר מעורב בן שמונה חודשים, שממתין באגודה לבית חם

ירדנה ארזי עם טיקו, פינצ'ר מעורב בן שמונה חודשים, שממתין באגודה לבית חם