הפצע העמוק, שעדיין מסכן את חייה, נוצר ככל הנראה מקולר או משלשלאות ברזל

הפצע העמוק, שעדיין מסכן את חייה, נוצר ככל הנראה מקולר או משלשלאות ברזל

הפצע העמוק, שעדיין מסכן את חייה, נוצר ככל הנראה מקולר או משלשלאות ברזל

הפצע העמוק, שעדיין מסכן את חייה, נוצר ככל הנראה מקולר או משלשלאות ברזל